"ถนนนี้เป็นของใคร ถนนเป็นของคนไทยทุกคน"

พระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของวงการสื่อมวลชนไทย คือ การที่ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัมภาษณ์แก่กลุ่มนักข่าวหญิง ณ พระตำหนักจิตรลดาฯ ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๒๓ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาอย่างละเอียดตั้งแต่เรื่องเนื่องในพระองค์ เอง การทรงทำหน้าที่ในพระฐานะของพระอัครมเหสี พระบารมีปกเกล้าฯ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎร ศิลปาชีพ และบทบาทสตรีไทย ที่มีพระราชวินิจฉัยถึงบทบาทของผู้หญิงที่ทรงอยากให้มีส่วนช่วยสังคมในฐานะเป็นแม่ ว่า

"รู้สึกว่า ผู้หญิงนี่มีคุณธรรมเป็นแม่ เพราะฉะนั้นช่วยได้มาก ถ้าอยากจะช่วย ตัวอย่างง่ายๆ คือ อบรมลูกให้รู้จักว่า เมืองไทยนี้เป็นของคนไทยทุกคน ไม่ใช่ของกลุ่มไหน ไม่ใช่ของพวกไหน เพราะฉะนั้น ทุกคนนี่ต้องเอาใจใส่เมืองไทยทุกคน ดังจะเห็นได้ว่า ทิ้งของตามถนนนี่ เป็นอันว่า ถนนหลวงแล้วนี่ ไม่ใช่เป็นของใคร อันนี้ยังมีให้เห็นในกรุงเทพฯ ซึ่งไม่ถูกเลย ทุกคนต้องมีความรับผิดชอบอันเดียวกัน ต้องรู้จักคำว่า บ้านเมืองเป็นของเรา และควรรู้จักการเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง มิใช่ว่า เป็นคนนั่งรถติดแอร์ได้ แต่เผลอแป๊บเดียว ไขกระจกทิ้งของออกมาจากรถแล้ว โดยอาจคิดว่า ถนนนี้มิใช่ของเรา

ถนนนี้เป็นของใคร ถนนเป็นของคนไทยทุกคน และชาวต่างประเทศเขาเห็นถนนรุงรังอย่างนี้ เขาก็เห็นว่า คนไทยนี่ ระดับความคิดยังไม่สูง อันนี้แสดงความเป็นประชาธิปไตยได้หรือไม่ได้ ถ้าเราไม่รู้สึกว่า ถนนนี่เป็นของเรา แม่น้ำนี่ทิ้งอะไรๆ สารพัด แม่น้ำนี่ไม่ใช่ของหลวง ไม่ใช่ของใคร แม่น้ำเป็นของเรา ทิ้งอะไรๆ ลงไปมากๆ ของเน่า ปลาตาย สัตว์น้ำตายหมด เพราะไม่มีออกซิเจน แล้วใครเป็นทุกข์ ก็คนไทยเป็นทุกข์...เรื่องเช่นนี้ ถ้าแม้ทุกๆคนผู้เป็นแม่ ช่วยอธิบายให้ลูกเข้าใจว่า ถนนหรือที่ไหนๆ ทุกแห่งเป็นของคนไทยทุกคนที่ต้องช่วยกันระวังรักษา ก็จะเป็นเรื่องที่ผู้หญิงจะช่วยสังคมได้มาก ความจริงเป็นเรื่องง่ายนิดเดียว..."