ถุงขยะในรถ

D.I.Y. หลายไอเดีย
	ปัญหาหนึ่งสำหรับคนมีรถยนต์ส่วนตัวมักประสบก็คือ ที่ทิ้งขยะภายในรถ จริงอยู่ว่ารถบางคันอาจมีการออกแบบให้มีช่องใส่ขยะเล็กๆแฝงอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งภายในรถ แต่มันก็เล็กเกินไปที่จะใส่อะไรต่อมิอะไรลงไปได้หมด และทำความสะอาดก็ยากแสนยาก บางคนก็ใช้ถังขยะขนาดเล็กที่สำหรับตั้งในรถยนต์ได้ สามารถใส่ขยะได้มากจำนวนหนึ่ง แต่ก็ยังมีปัญหาถังขยะล้มง่าย กลิ้งไปกลิ้งมาในขณะที่รถเคลื่อนตัว สุดท้ายเจ้าขยะตัวดีก็หลุดออกมากองอยู่บนพรม หลายคนหาทางออกด้วยการใช้ถุงพลาสติก ซึ่งก็ดูไม่สวยงามเอาเสียเลย
	ฉบับนี้จึงอยากนำเสนอ "ถุงขยะในรถ" สามารถตอบโจทย์เรื่องขยะในรถได้ตรงจุด คือ ใส่ขยะได้มาก ไม่กลิ้งหล่นกระจัดกระจาย และทำความสะอาดง่าย วิธีทำก็แสนง่ายดาย ไปเตรียมอุปกรณ์กันก่อนเลย
	อุปกรณ์
	๑.สะดึงที่ใช้สำหรับปักชุนผ้า เลือกขนาดที่พอเหมาะ (ในตัวอย่างเลือกขนาดเส้นรอบวง ๔๙ เซนติเมตร)
	๒.ผ้าสีสันและลวดลายที่ชอบ
	๓.กรรไกร ไม้บรรทัด และดินสอ
	๔.ด้าย เข็มเย็บผ้า หรือจักรเย็บผ้า

	ขั้นตอนการทำ
	๑.วัดเส้นรอบวงของสะดึงเพื่อนำมากำหนดขนาดของถุงผ้า ในตัวอย่างจะตัดผ้าขนาดยาว ๕๕ เซนติเมตร กว้าง ๓๕ เซนติเมตร โดยแบ่งส่วนต่างๆของผ้าตามรูปที่ ๑ เพื่อให้ง่ายต่อการเย็บ
	๒.ตัดผ้าชิ้นที่ ๒ เพื่อใช้ทำสายสำหรับแขวน โดยผ้าชิ้นนี้จะมีขนาดยาว ๓๐ เซนติเมตร กว้าง ๘ เซนติเมตร
	๓.นำผ้าส่วนที่ใช้ทำสายมาเย็บก่อน โดยการพับครึ่ง เอาหน้าผ้าหันเข้าหากัน แล้วเย็บไปตามแนวยาว และแนวกว้าง ๑ ด้าน เหลืออีกด้านเอาไว้กลับผ้า
	๓.เมื่อกลับผ้าเอาด้านหน้าออกแล้ว ให้เย็บปิดด้านที่เหลือด้วยการสอยเก็บให้สวยงาม คุณจะได้สายแขวนถุงขยะมารอไว้ก่อน
	๔.นำผ้าชิ้นใหญ่ที่จะเป็นถุงขยะมาเย็บ โดยเริ่มจากการเย็บริมตามแนวกว้างเข้ามาข้างละ ๑ เซนติเมตรก่อน 
	๕.จากนั้นให้พับแบ่งครึ่งความยาว เอาหน้าผ้าหันเข้าหากัน แล้วเย็บริมด้านข้างและก้นถุง **ในขั้นตอนการเย็บด้านข้างถุง ให้เว้นระยะจากขอบบนลงมา ๖ เซนติเมตร หรือตามแนวที่เราร่างไว้จากข้อ ๑ 
	๖.ทำก้นถุงให้กว้าง ด้วยการคลี่ก้นถุงออกเป็นรูปสามเหลี่ยมตามรูปที่ ๖ คล้ายกับการพับถุงกระดาษ แล้วเย็บตามขวางเข้ามาจากมุมประมาณ ๐.๕ - ๑ นิ้ว ทำทั้งสองด้าน เมื่อกลับถุงผ้าแล้วคุณจะได้ก้นถุงที่กว้างขึ้น
	๗.ประกอบสายแขวนเข้ากับตัวถุง โดยเย็บในตำแหน่งตรงกันข้ามกับตะเข็บ และเย็บต่ำลงมากว่าปากถุง ๗ เซนติเมตร
	๘.ถอดเอาสะดึงชิ้นนอกมาวางทาบกับด้านในของปากถุงผ้า แล้วพับริมผ้าลงมาหุ้มตัวสะดึงเอาไว้ เย็บไปตามแนวสะดึงจนรอบวงพอดี จบขั้นตอนนี้คุณก็จะได้ถุงขยะในรถที่มีปากถุงทรงกลมและแข็งแรง ไม่บิดพับไปมายากแก่การทิ้งขยะ


ขั้นตอนการใช้
	เพียงคุณนำเอาถุงพลาสติกใส่เข้าไปในวงสะดึงชิ้นใน แล้วตลบเอาปากถุงกลับออกมาหุ้มสะดึงนั้นไว้ จากนั้นนำเอาสะดึงชิ้นในไปสวมเข้ากับสะดึงชิ้นนอกที่กลายเป็นถุงขยะแล้ว ขันนอตวงสะดึงให้แน่นกันการเลื่อนหลุด เพียงเท่านี้คุณก็จะได้ถุงไว้ทิ้งขยะ เมื่อขยะเต็มก็สามารถถอดเอาถุงพลาสติกไปทิ้งได้ทันที โดยที่ถุงขยะของเราไม่เปรอะเปื้อนเลย
	นอกจากถุงขยะแบบนี้จะใช้ภายในรถยนต์ได้แล้ว ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในส่วนอื่นได้อีก ไม่ว่าจะเป็นในห้องน้ำ ข้างโต๊ะเครื่องแป้ง และที่อื่นๆตามใจปรารถนา