สปาทรายดำ...บำบัดโรคฟื้นฟูสุขภาพ

ปกิณกะสุขภาพ

อดีตชาวมุสลิมบ้านยายม่อม มักลุยหาดทรายดำ เพื่อไปทำการละหมาด ช่วงที่ยังไม่มีการสร้างมัสยิดนูรุ้ลการิม ซึ่งคนในชุมชนต่างเชื่อกันว่า การได้เดินทรายดำกลางแดดร้อน จะช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรง ด้วยทรายดำช่วยบำบัดโรค โดยเฉพาะกับผู้สูงอายุ มักจะไม่ค่อยเป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาต แต่ในปัจจุบันวิถีชีวิต เริ่มเลือนหายไปบ้าง

ขณะนี้การบำบัดด้วยทรายดำ นำเข้ามาเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของ นิเวศพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านยายม่อม (ECO-MUSEUM OF YAIMOM) อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โดยก่อตั้งขึ้นมาเมื่อ พ.ศ.2557 ภายใต้โครงการของ ตราดซิตี้ทัวร์ : พัฒนาศักยภาพพิพิธภัณฑ์ชุมชนนิเวศ สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งได้สนับสนุนจาก จังหวัดตราด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตราด สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่คัดเลือกชุมชนบ้านยายม่อม ให้พัฒนาเป็นชุมชนอีโค่มิวเซียม หรือนิเวศพิพิธภัณฑ์ เนื่องจากได้มีความโดดเด่น ในมรดกนิเวศหาดทรายดำ อีกแห่งหนึ่งในโลก

วัตถุประสงค์ที่ก่อตั้งนิเวศพิพิธภัณฑ์บ้านยายม่อม ก็เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มสตรีชาวมุสลิม ได้มีบทบาทเป็นผู้นำการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ซึ่งนำเสนอภูมิปัญญาการที่นำทรัพยากรท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งแก้ไขปัญหาในด้านสุขภาพของชุมชน โดยเฉพาะด้านภูมิปัญญาการหมกทรายดำ ที่ช่วยบำบัดอาการเจ็บป่วยให้แก่ผู้สูงอายุ

มารีนี วิรัญโท อธิบายถึงสปาทรายดำ ว่า

"ทรายดำ...เสมือนกับพระเจ้าประทานมาค่ะ โดยทรายดำ...Black Sand เป็นตะกอนเม็ดทรายสีดำ ที่มีการสะสมตัวบริเวณชายหาด ซึ่งมีความทนทานต่อการผุพังสลายตัว และยังมีความหนาแน่นมากกว่าแร่ควอร์ตซ์ ภายในเมล็ดทรายสีดำ มีแร่ไลมอไนต์อยู่ ส่วนการหมกทรายดำ หรือการทำสปาทรายดำ นิยมหมกทั้งตัว หรือเฉพาะเท้า

...เริ่มจากการแต่งตัว อาจสวมใส่เพียงกางเกงขาสั้น ในกรณีผู้ชายที่ต้องการหมกทรายดำกันทั้งตัว ส่วนการหมกทรายดำทั้งตัวสำหรับผู้หญิง มีจัดเตรียมเป็นคอมฟอร์ดมัสยิด ได้ประดิษฐ์มาจากไม้ไผ่สานกรุด้วยเสื่อลำแพน ลักษณะที่คล้ายกับมัสยิด จึงทำให้สตรีชาวมุสลิม หมกทรายดำพร้อมๆกับการทำละหมาด ได้ในคราวเดียวกัน

...ขั้นตอนการหมกทรายดำทั้งตัว ก็เริ่มขุดเป็นหลุมพอประมาณ เพื่อให้ร่างกายลงไปนอนเหยียดได้ คงให้เหลือแต่เฉพาะบริเวณศีรษะ ส่วนการหมดทรายดำบริเวณเท้า จะกลบทรายดำให้พอประมาณ โดยให้อยู่ในลักษณะท่าที่นอนหงาย

...เมื่อหมกทรายดำเรียบร้อยแล้ว จะพรมน้ำสักเล็กน้อย เพื่อให้เกิดปฏิกิริยา หรือให้ทรายแน่นขึ้นสักหน่อย โดยใช้เวลาการหมกทรายดำ ประมาณ 20-30 นาที หรือขึ้นอยู่กับสภาพร่างกาย ของผู้ถูกหมกทรายดำด้วย และควรหมกทรายดำ เพียงสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ในช่วงเวลาที่มีแสงแดดราวๆ 09.00-16.00 น. ในขณะที่กำลังหมกทรายดำอยู่ อาจมีอาการเต้นตุบๆตามจุดต่างๆภายในร่างกาย ซึ่งเป็นจุดที่มีความเสื่อมและมีปัญหา

...การหมกทรายดำ ชุมชนบ้านยายม่อม ได้เชื่อกันว่า ช่วยรักษาโรคต่างๆได้ เช่น โรคปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวดหัวเข่า ปวดหลัง หรืออัมพาต-อัมพฤกษ์ โดยเฉพาะให้เลือดลมไหลเวียนที่ดีขึ้น จึงช่วยเสริมสร้างในด้านสุขภาพแก่ผู้หญิง"

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 08-5214-2082