สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

อาศิรวาท

พระดุจแสงสุรีย์ที่ส่องหล้า พระเมตตาให้ไทยไร้ทุกข์เข็ญ

พระราชกิจอุทิศเพื่อเจือร่มเย็น พระทรงเป็นรัตน์เหนือเกล้าชาวไทย

ทรงคิดค้นคุณค่าวิทยาศาสตร์ ทรงเป็นปราชญ์พิลาสขนาดไหน

ทั่วสากลยอมรับกับหัวใจ ทรงยิ่งใหญ่ทรงงานผ่านเวลา

เพื่อสุขภาพปวงชนบนโลกนี้ ด้านเคมีที่พบลบปัญหา

ความเจ็บป่วยของชนบนโลกา มีคุณค่าเพียงใดให้คิดกัน

แม้พระทรงประชวรควรหยุดพัก ทรงตระหนักคิดค้นดลสร้างสรรค์

ด้วยพระกรุณาค่าล้ำเกินรำพัน เอกอนันต์นับเนื่องล้วนเรื่องดี

ทรงเป็นร่มโพธิ์ทองของทวยราษฎร์ ชนในชาติปรีดิ์เปรมเกษมศรี

ทรงดูแลสุขทุกข์ประชาชี หลายสิบปีตามพระบิดาน่าชื่นชม

กราบอัญเชิญไตรรัตน์พิพัฒน์ผล บันดาลดลให้พระองค์ทรงสุขสม

ให้ทรงมีพระทัยสุขสราญรมย์ กราบบังคมขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ


ข้าพระพุทธเจ้า นิตยสารหญิงไทย รายปักษ์

นางสาวทัศนีย์ มงคลรัตน์ ผู้ประพันธ์