โครงการนำร่องท่องเที่ยวทะเล เส้นทาง "เรือใบ"

เชื่อมโยงพื้นพิเศษหมู่เกาะช้าง และ "เมืองพัทยา"
ที่นี่...รายการเพื่อคุณภาพชีวิต

"แหล่งท่องเที่ยว" แต่ละแห่งในประเทศไทย อาจเหมาะสมกับ "ไลฟ์สไตล์" ความชื่นชอบของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันไป การสร้างประสบการณ์ทางการท่องเที่ยว และความประทับใจในเสน่ห์เฉพาะตัว ที่จะบอกเล่าเรื่องราวให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้รับรู้สืบต่อไป ทั้งความงามตามธรรมชาติและสีสันของวิถีชุมชน

"ทะเลตราด" น้ำทะเลใสหาดทรายขาวมีต้นมะพร้าวเรียงรายสุดปลายทางบูรพา การเดินทางใช้ทางหลวงหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) ไปแยกออกจากมอเตอร์เวย์ที่ทางออกบ้านบึง จากนั้นตรงไปเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 344 (บ้านบึง-แกลง) เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 3 ต่อไปจนสุดเส้นทางก็ถึงตราดค่ะ

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยงได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวทางทะเลเชื่อมโยงพื้นที่พิเศษระหว่างหมู่เกาะช้างและเมืองพัทยา มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางทะเลให้ได้มาตรฐานสากล ทำการสำรวจเพื่อจัดทำเส้นทางการเดินเรือ เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ

พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยงไปดำเนินการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ จับกลุ่มนักท่องเที่ยวตลาดไฮเอนด์ กลุ่มที่แล่นเรือยอชท์ ล่องทะเลอ่าวไทย โดยมุ่งหวังให้เป็นโครงการนำร่องให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปขยายผลเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยว ต่อไป

อีกทั้งเพื่อสร้างการรับรู้การท่องเที่ยวหมู่เกาะช้างในมิติของ อพท. ที่มุ่งกระจายรายได้ลงสู่ชุมชน โดยชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าบ้านและร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการเดินทางมาของนักท่องเที่ยว ที่สำคัญต้องการท่องเที่ยวที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

"นักท่องเที่ยวจะได้พบกันเกาะอื่นๆที่เรือแล่นผ่าน สามารถแวะพักผ่อน ชมธรรมชาติอันสวยงามและอุดมสมบูรณ์ การที่หมู่เกาะช้างมีเกาะบริวารจำนวนมาก และตั้งอยู่ไม่ไกลกันมากนัก จึงเหมาะกับกิจกรรมเรือใบ เพราะนอกจากการเข้าถึงได้ง่าย ปลอดภัยจากคลื่นลม เพราะตัวเกาะจำนวนมากนี้สามารถเป็นจุดกำบังคลื่นลมได้เป็นอย่างดีอีกด้วย เรือก็จะสามารถจอดทอดสมอในจุดที่ปลอดภัยได้ ซึ่งในอนาคตถ้าได้จัดการบริการอื่นๆ พื้นฐานที่จำเป็นก็จะทำให้หมู่เกาะช้างเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมของกิจกรรมเรือใบต่อไป"

พล.ต.หญิงจรัสพิมพ์ ธีรลักษณ์ ผู้จัดการพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง กล่าวว่า จังหวัดตราด มีเกาะใหญ่น้อยรวมกันประมาณ 52 เกาะ หมู่เกาะสำคัญและมีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปเยือนได้แก่เกาะช้าง เกาะหมาก เกาะกูด เป็นต้น กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนิยมมาใช้บริการ อาทิ กิจกรรมการดำน้ำตื้นและการดำน้ำลึก ซึ่งไม่ได้กระจายไปทั้งพื้นที่ของหมู่เกาะ แต่จะอยู่ในพื้นที่ของเกาะหลักเท่านั้น

ทั้งนี้ในพื้นที่ของเกาะอื่นๆ ยังคงมีธรรมชาติที่สวยงาม อุดมสมบูรณ์ ความน่าสนใจอีกมากมายตามเส้นทางการเดินเรือ เช่น เกาะใบดั้ง เกาะขาม เกาะง่าม เกาะเหลายา เกาะกระดาด เป็นต้น

จากภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อพท.1 ได้ดำเนินการตามแผนงานที่แบ่งเป็น 2 กลุ่มการทำงาน ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านการแล่นเรือใบและการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ ด้วยการจัดทำแผนที่ร่องน้ำทะเลตราด เพื่อให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางเรือ และการพัฒนาศักยภาพเยาวชนดำเนินการผ่านชมรมแล่นใบเกาะช้าง ซึ่งก่อตั้งมาได้ 1 ปี ปัจจุบันมีเยาวชนเป็นสมาชิก 20 คน และชมรมแล่นใบเกาะหมาก ซึ่งมีสมาชิกที่เป็นคนในท้องถิ่นที่มีความชำนาญในคลื่นลมจำนวน 20 คน

ผู้จัดการพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง กล่าวต่อไปว่าส่วนการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ อพท. ได้ประสานขอความร่วมมือและแต่งตั้งคณะทำงานจากหน่วยงานที่มีความรู้เรื่องร่องน้ำทะเลตราด เช่น กองทัพเรือ จัดทำเป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางเรือ นำเสนอให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มที่แล่นเรือยอชท์เลียบชายฝั่งอ่าวไทย

ปัจจุบันอ่าวสลักเพชร และอ่าวสับปะรดบนเกาะช้าง มีผู้ประกอบการเอกชนท่าเทียบเรือยอชท์ (มารีน่า)ไว้บริการนักท่องเที่ยว อพท. ได้จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำเชื่อมโยงจากพัทยาถึงหมู่เกาะทะเลตราด เป็นการเชื่อมสองเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำในสองพื้นที่พิเศษของ อพท. คือพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง กับพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง

นุกูล ริ้วเหลือง ประธานชมรมแล่นใบเกาะช้าง และเป็นหนึ่งในคณะทำงานฯ กล่าวว่าเส้นทางการเดินทางท่องเที่ยวด้วยเรือใบจากพัทยามาเกาะช้าง ที่นักท่องเที่ยวนิยมใช้ในปัจจุบันมี 2 เส้นทางเป็นที่นิยม คือเส้นทางเดินเรือตรงโดยไม่แวะพักจากพัทยา-หมู่เกาะทะเลตราด ใช้เวลาประมาณ 13-16 ชั่วโมง

และเส้นทางลัดเลาะชายฝั่งมายังเกาะเสม็ดหรือจันทบุรีเพื่อจอดพัก แล้วเดินทางต่อไปยังหมู่เกาะช้าง ใช้เวลาประมาณ 2 วัน (48 ชั่วโมง) ซึ่งเส้นทางเดินเรือที่สองนี้ คาดว่าจะเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เพราะปลอดภัยและสะดวกสบาย หากเกิดกรณีที่เรือขัดข้อง สามารถเข้าขอความช่วยเหลือจากชายฝั่งได้

"เกาะช้างและเกาะบริวารมีจุดจอดเรือที่แนะนำ คือบริเวณอ่าวสับปะรด อ่าวคลองพร้าว อ่าวบางเบ้า และอ่าวสลักเพชร สามารถแวะพักเพื่อซื้อของใช้ที่จำเป็น อาหาร และที่พัก ด้านตะวันออกของเกาะเหลายา ด้านเหนือของเกาะหวาย ด้านตะวันตกของเกาะคลุ้ม ด้านตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะรัง บริเวณด้านหน้าสำนักงานอุทยานแห่งชาติฯ"

สำหรับเกาะหมาก จุดจอดเรือที่แนะนำ คือบริเวณอ่าวนิด อีกทั้งเกาะหมากยังมีนายท้ายและผู้ช่วยนายท้ายซึ่งผ่านการอบรมจากครูฝึกของทหารเรือ ข้อดีของคนท้องถิ่น คือรู้ทิศทางลม และร่องน้ำบริเวณรอบเกาะที่ตนอาศัยอยู่เป็นอย่างดี ส่วนเกาะใบดั้ง บริเวณด้านหน้าสำนักงานอุทยานแห่งชาติ สำหรับเกาะกูดและเกาะบริวาร บริเวณที่สามารถเป็นจุดจอดเรือได้ คือบริเวณอ่าวสลัด บริเวณอ่าวคลองยายกี๋ บริเวณอ่าวคลองเจ้า บริเวณหาดตะเคียน บริเวณอ่าวพร้าว บริเวณอ่าวใหญ่ บริเวณอ่าวยายเกิดและเกาะไม้ชี้บริเวณทิศเหนือ

อพท.1 ร่วมกับ ชมรมแล่นใบเกาะช้าง จัด อบรมการแล่นเรือใบให้กับประชาชนบนเกาะหมาก เพิ่มมิติการท่องเที่ยวโลว์คาร์บอนบนเกาะหมาก เพิ่มศักยภาพด้านการแล่นเรือใบให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อต่อยอดไปสู่กิจกรรมท่องเที่ยวบนเกาะหมากในอนาคต โดยมีครูฝึกสอนจากสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ชาวเกาะหมากให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 30 คน

เกาะช้าง คือหมู่เกาะมิใช่เกาะช้างเพียงอย่างเดียว จากการที่ได้รับการสนับสนุนจาก อพท.1 หรือสำนักงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยงในการฝึกอบรมการแล่นเรือใบให้กับเยาวชนที่เกาะช้าง จนเกิดเป็นชมรมแล่นใบเกาะช้าง และกลายเป็น กิจกรรมทางเลือก ให้แก่นักท่องเที่ยวที่สนใจ จากการปลุกปั้นกิจกรรมเรือใบที่เกาะช้างมาประมาณ 1 ปี จนการแล่นเรือใบที่เกาะช้างพอจะประคองตัวอยู่ได้แล้ว

เป้าหมายของชมรมแล่นใบเกาะช้าง คือการทำให้หมู่เกาะช้างเป็นทะเลของเรือใบ เพื่อให้กระตุ้นทั้งเรื่องเศรษฐกิจและสังคม จึงริเริ่มขยายฐานผู้ที่สามารถแล่นเรือใบมาที่เกาะหมาก จากนั้นจะไปต่อที่เกาะกูด เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในพื้นที่ รองรับเส้นทางเชื่อมโยงการแล่นเรือใบจากพัทยามาสู่หมู่เกาะทะเลตราด และหากทำให้ทุกเกาะเป็นทะเลแห่งการแล่นเรือใบ ที่นี่ก็จะเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดทำเส้นทางแล่นใบในพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง จะแนะนำคนแล่นเรือใบให้ได้รู้ว่ามีบริเวณใดสามารถจอดเรือใบได้ มีร้านอาหาร โรงแรมอะไรแนะนำ จากนั้นจะทำ ธงเรือใบ สำหรับทะเลตราด ให้ทุกคนเห็นว่าเป็นจุดที่ซัพพอร์ต (หยุดพัก) สามารถขอน้ำดื่มและสอบถามรายละเอียดจุดพักอื่นได้ ทำให้ทะเลตราดกลายเป็นทะเลเปิดสำหรับเรือใบอย่างชัดเจน

ผู้เข้าร่วมฝึกการแล่นเรือใบเป็นครั้งแรกและไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มากก่อน ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการฯเพราะเป็น กิจกรรมใหม่ จึงอยากลองเล่นสักครั้ง ในช่วงแรกอาจยังทำไม่ได้ มีติดขัดบ้าง แต่พอครูเริ่มให้ออกเรือเองก็รู้สึกดีประคองออกไปได้ ในการแล่นเรือใบสิ่งสำคัญที่สุด คือต้องรู้เทคนิคเรื่องลม

"ช่วงออกทะเลไปเองครั้งแรกๆ มีติดตาลมบ้าง มีเรือล่มบ้าง แต่ก็ทำให้เราได้รู้ว่าเรือจะล่มอย่างไร ต้องกู้แบบไหน ทำให้เรามีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น ในอนาคตหากมีโอกาสพานักท่องเที่ยวออกมา เราก็จะช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้ อยากชวนให้นักท่องเที่ยวทุกคนเข้ามาเรียนรู้ ที่นี่มีกิจกรรมมากมาย และมีการแล่นเรือใบเป็นมิติการท่องเที่ยวมิติใหม่ ที่คาดว่าจะได้รับความนิยมในอนาคต ทั้งที่เกาะช้าง เกาะหมาก และเกาะกูด ในการเป็นเส้นทางเชื่อมต่อ"

พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการ อพท. เปิดเผยว่าได้ร่วมกับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ดำเนินการโครงการ "แผนการจัดทำภาพลักษณ์" (Brand Image) ให้แก่เกาะหมาก เพื่อสร้างการรับรู้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือโลว์คาร์บอน ดิสติเนชั่น

"แบรนด์อิมเมจนี้ ชุมชน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานต่างๆ สามารถนำไปใช้ในการสื่อสารทางการตลาดให้กับเกาะหมาก โดย อพท.จะใช้โครงการนี้สำหรับการส่งมอบความสำเร็จของการทำงานในพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง เพื่อมอบแก่ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการต่อภายหลังการส่งมอบพื้นที่"

ระยะเวลา 10 ปี ที่ อพท. เข้าไปพัฒนาพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง ซึ่งรวมพื้นที่เกาะหมากด้วย โดยวางเป้าหมายให้เป็น พื้นที่ต้นแบบของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การรับรู้ของผู้บริโภคในความสำเร็จและเป้าหมายตามที่ อพท. วางไว้นั้นยังไม่เด่นชัด จึงต้องมีโครงการแบรนด์ Low Carbon Destination @ Koh Mak ขึ้นมา ดำเนินงานภายใต้โครงการแผนการจัดทำภาพลักษณ์ (Brand Image) เกาะหมาก มีระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี นับจากปีงบประมาณ 2558-2560

เป้าหมายในปีแรกสร้างการรับรู้ไม่น้อยกว่า 50% ของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเกาะหมาก ปีที่ 2 เพิ่มการรับรู้เป็น 70% และปีสุดท้ายเมื่อจบโครงการเพิ่มเป็น 90% ของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปในพื้นที่เกาะหมาก ตามแผนการทำงานจะจะสร้างกิจกรรม เพื่ให้เกิดการรับรู้แบรนด์ Low Carbon Destionation @ Koh Mak

อพท. ตั้งหลักพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อให้เกิดความสมดุล เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม พัฒนาให้เกาะหมากเป็นโมเดลต้นแบบโลว์คาร์บอนเดสติเนชั่น เพื่อดึงนักท่องเที่ยวคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นชาวยุโรป เอเชียหรือคนไทยเอง เพราะกระแสการท่องเที่ยวของคนรุ่นใหม่ เริ่มมีการท่องเที่ยวแบบรักษ์โลก รักในธรรมชาติ ดังนั้น จึงพยายามดึงดูดและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวให้เป็นไลฟ์สไตล์ เช่น การล่องเรือใบข้ามไปยังเกาะใกล้เคียง การขี่จักรยานในเส้นทางธรรมชาติ

การจัดทำภาพลักษณ์การท่องเที่ยว จึงเป็นกลไกลสำคัญที่จะทำทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักและเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนของพื้นที่ท่องเที่ยว ซึ่งในระยะแรกนี้ มุ่งเน้นเป้าหมายการประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า เกาะหมาก คือ พื้นที่การท่องเที่ยวแบบ Low Carbon Destination ซึ่งจากการส่งเสริมและร่วมมือกันระหว่างภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน หน่วยงานส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เกาะหมาก และสำนักงานพิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง จังหวัดตราด

หมู่เกาะช้างของจังหวัดตราด เป็นหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย กลุ่มเกาะช้าง มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สองของไทย กลุ่มนี้แต่ละเกาะมีความสวยงามแตกต่างกันไป ชายหาดสำคัญของเกาะช้าง คือหาดทรายขาว หาดคลองพร้าว และหาดไก่แบ้ กลุ่มเกาะรัง เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ธรรมชาติสวยงาม มีจุดดำน้ำชมปะการัง หาดทรายขาวละเอียดและน้ำทะเลใสๆ และกลุ่มสวยสุดสมญานามอันดามันแห่งตะวันออก มีเกาะหมาก เกาะกระดาษ เกาะไม้ซี้ เกาะแรด ส่วน เกาะกูด งดงามที่สุดใครๆก็หลงเสน่ห์

"ฤดูกาลท่องเที่ยว" หรือไฮซีซั่นที่กำลังหมุนเวียนมาสู่ประเทศไทยให้เศรษฐกิจคึกคัก คนไทยในฐานะเจ้าบ้านที่ดี ต้องช่วยสอดส่องป้องกันมิให้ "นักท่องเที่ยวบางคน" ก่อเหตุทำลายทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามในชุมชนแต่ละแห่งด้วยนะคะ