บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ

เปิดปีการศึกษาใหม่ 2555 นักเรียนนักศึกษาใหม่เตรียมตัวพร้อมเพื่อเข้าเรียนในสถาบันที่ได้เลือกสรรกันแล้ว ที่น่าตื่นเต้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมต้น ที่จะได้รับแจกอุปกรณ์การศึกษาที่นับว่าเป็นความก้าวหน้าทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นพื้นฐานสำหรับนักเรียนจะพัฒนาก้าวสู่ความเป็นผู้ใหญ่คุณภาพในสังคมโลกต่อไปในภายภาคหน้า

ในขณะที่ภาครัฐจะต้องทำการส่งเสริมทางด้านการศึกษาให้กับทุกคนเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ ด้านเศรษฐกิจทั้งภาครัฐและภาคเอกชนยังต้องร่วมมือสร้างความมั่นคงโดยเฉพาะทางด้านเกษตรกรรมอันเป็นฐานรายได้หลักของประเทศ ช่วยให้ประชาชนทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เมื่อสังคมในประเทศดีขึ้น สังคมนอกประเทศที่เราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอาเซียนในปี 2558 ก็ย่อมดีขึ้นตามมา

พลิกไปอ่านเรื่องราวน่าสนใจน่าติดตามใน "หญิงไทย" ฉบับนี้ได้เลยค่ะ