มุมหนังสือ

ข้าวเปลือก โดย เพชรน้ำค้าง

จิตใจของมนุษย์นั้นซับซ้อนยากจะหยั่งถึง คนที่เราคิดว่ารู้จักและเข้าใจเขามากที่สุด อาจเป็นคนที่แท้จริงเราไม่รู้จักเขาเลยก็เป็นได้ ดังเช่นที่ กาษฐา คิดกับ เมษ และคำเปรียบเปรยที่ว่า ‘ชายข้าวเปลือก หญิงข้าวสาร’ ก็ใช่ว่าจะจริงเสมอไป (สำนักพิมพ์เพื่อนดี ราคา 235 บาท)


สวดมนต์เข้าเฝ้าพุทธองค์ โดย พระเทพโพธิวิเทศ (ท่านเจ้าคุณวีรยุทธ์ วีรยุทโธ)

คู่มือสวดมนต์ประจำตัวที่ศักดิ์สิทธิ์ ด้วยอานุภาพแห่งธรรม สามารถใช้สวดประจำในพระอุโบสถ จตุสังเวชนียสถาน คือ สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน จนกระทั่งถึงห้องพระในบ้าน ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีบทสวดพิเศษประจำวัน 30 บท ที่ใช้สวดหลังทำวัตรเช้า-เย็น ตลอด 1 เดือนอีกด้วย (สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ราคา 49 บาท)


ศิลปากร โดย กรมศิลปากร

นิตยสารศิลปากร เพื่อการเผยแพร่และส่งเสริม ในการสร้างความรู้และความเข้าใจ รวมถึงข้อมูลทางวิชาการต่างๆ โดยฉบับที่ 6 ปีที่ 57 มีเนื้อหาที่น่าสนใจ เช่น 100 ปี พระที่นั่งปาฏิหาริย์ทัศไนย วิวัฒนาการไฟฟ้าสยาม สู่การไฟฟ้านครหลวง ภาพเขียนสีที่ถ้ำผาบ่อง จังหวัดเลย งานประดับมุกแบบญี่ปุ่น (สอบถาม โทร.0-2224-2050 หรือ Call Center 1765)


ใบไม้ผลิที่ Bellagio โดย นวพร เรืองสกุล

วิลลาเซอร์เบลโลนี ตั้งอยู่ ณ เมืองเบลลาจิโอ ประเทศอิตาลี เดิมทีเป็นของ เจ้าหญิงเอลลา โฮลบรูค วอล์กเกอร์ โดยเมื่อเจ้าหญิงสิ้นชีวิตแล้ว ได้ยกวิลลาแห่งนี้ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ ต่อมาได้กลายมาเป็น เบลลาจิโอ เซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ที่มูลนิธิฯเชิญนักวิชาการ จากทุกแวดวงทั่วโลก ให้มาพำนักอยู่ ณ สถานที่แห่งนี้ (ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดจำหน่ายราคา 170 บาท โทร.0-2218-9893-5)


ลด หยุด ภัย โดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงหมาดไทย

จุลสารเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านการจัดการภัยพิบัติ ปีที่ 12 ฉบับที่ 107 เดือนมีนาคม 2558 มีเรื่องราวสาระต่างๆ อาทิ ภัยแฝงจากการจัดเก็บสิ่งของในห้องโดยสารรถ เรียนรู้รับมือไฟป่า-หมอกควัน แนะเตรียมพร้อมรับมือ วิกฤติขาดแคลนน้ำ (สอบถาม โทร.0-2637-3466 และ 0-2243-2200)