KWANKAO

ลีลาแคทวอล์ค

นับเป็นครั้งแรกที่ Kwankao ได้ร่วมงาน Show แบบเต็มรูปแบบกับ ELLE ซึ่งแน่นอนว่า...นอกจากความสนุกสนานที่แฝงไว้ในโชว์คอลเลคชั่นนี้ ยังมีความพิถีพิถันมากยิ่งขึ้น ทั้งเรื่องของดีเทลเสื้อผ้า และองค์ประกอบในด้านต่างๆ เช่น Accessory และที่มาคราวนี้...เพื่อทำการตอกย้ำความชัดเจนของ Identity ของ Kwankao ให้มากขึ้น

(ELLE Fashion Week)