ไร้กังวลเบาหวาน

สภาพสุข...สุขภาพ
ช่างภาพ: 

เบาหวานนับว่าเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องใช้เวลารักษาและพึงควรอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด ปัจจุบันเบาหวานจัดเป็นโรคที่คนไทยป่วยกันมาก หากแต่มิใช่โรคอันตรายหรือต้องกังวลอีกต่อไป

ด้วยองค์ความรู้บวกกับวิทยาการต่างๆที่เจริญรุดหน้า ทำให้เบาหวานกลายเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับผู้ป่วยโดยทั่วไปที่ใส่ใจดูแลตนเองอย่างถูกต้อง

ทำอย่างไรหากเป็นเบาหวาน

๑. มองโลกในแง่ดีไว้ก่อน เนื่องจากสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวาน คือมีแนวโน้มที่จะเกิดความเครียด เพราะเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่ไม่หายขาด และเกี่ยวข้องเป็นอย่างมากกับการปรับเปลี่ยนวิถีการบริโภคของตนเอง ความสำเร็จในการจัดการกับภาวะทางอารมณ์ได้อย่างดีจะเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการดูแลตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ภาวะเบาหวานไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของผู้ป่วยเท่านั้น แต่รวมถึงครอบครัว เพื่อน และคนใกล้ชิดในการช่วยเหลือ เป็นกำลังใจให้แก่ผู้ป่วย อันจะส่งผลดีต่อจิตใจ

๒. เรียนรู้ข้อมูลรอบด้านเกี่ยวกับโรคเบาหวาน การหาข้อมูลเรื่องอาการและโรคแทรกซ้อนต่างๆที่อาจเกี่ยวข้องกับเบาหวานเป็นสิ่งที่ควรทำเมื่อรู้ตัวว่าเป็นโรคเบาหวาน ซึ่งหลายคนพอรู้หลักการเบื้องต้นว่า จำเป็นต้องควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย และอาจรวมถึงใช้ยาหรือฉีดอินซูลินร่วมด้วย

๓.ปรึกษาทีมแพทย์เพื่อกำหนดวิธีการดูแลรักษาที่เหมาะสม อย่างไรก็ดี การดูแลเบาหวานที่อาศัยเฉพาะความรู้เบื้องต้นเรื่องการควบคุมอาหารและการออกกำลังกาย อาจจะไม่เพียงพอ เพราะผู้ป่วยเบาหวานยังคงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ

การดูแลการรักษาที่ครอบคลุมจึงจำเป็นมากเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อนขึ้น และควรทำความเข้าใจตั้งแต่เริ่มแรกว่า การดูแลเบาหวานเป็นเรื่องที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล และเพื่อให้การดูแลรักษาเบาหวานได้ผลดีที่สุด ก็ควรจะทำการปรึกษากับทีมแพทย์ โดยกำหนดวิธีการดูแลรักษาที่เหมาะสม

๔. กำหนดเป้าหมายและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ การร่วมกันตั้งเป้าหมายสำหรับวิธีการดูแลรักษาเป็นสิ่งสำคัญ เช่น การกำหนดปริมาณหรือชนิดอาหารที่เหมาะสม ระยะเวลาหรือลักษณะการออกกำลังกาย การเลือกใช้ยาหรืออินซูลินเพื่อช่วยในการควบคุมปริมาณน้ำตาลในเลือด

และเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ป่วยสามารถรักษาค่าน้ำตาลได้เหมาะสม การทำการตรวจสอบค่าน้ำตาลในเลือดอย่างสม่ำเสมอ เป็นเรื่องสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบจากทีมแพทย์หรือการตรวจน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง จะช่วยให้ทราบว่าแผนการควบคุมดูแลที่ทำอยู่ ทั้งการควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย ตลอดจนการใช้ยาต่างๆได้ผลตามที่ผู้ป่วยเบาหวานและทีมแพทย์วางแผนไว้หรือไม่ หรือควรมีการปรับเปลี่ยนอย่างไร

เบาหวานไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่ก็มิได้เป็นเรื่องน่ากลัวมากอย่างที่คิด การรับคำแนะนำจากทีมแพทย์บวกกับการดูแลรักษาตนเองที่ดี ย่อมช่วยให้ผู้เป็นเบาหวานมีสุขภาพแข็งแรง สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข