ระบายสี...สร้างภาพ

ระบายสี...สร้างภาพ

เปิดเทอมกันมาเป็นเดือนกันแล้วนะคะ

หวังว่าเด็กๆทุกคนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่คุณครูท่านได้สอนให้ และให้สนุกกับการเรียนด้วย จะได้เติบใหญ่มีความรู้แน่นหนาไปประกอบอาชีพที่ตั้งใจไว้ได้อย่างดีเลยค่ะ ฉบับนี้ ภาพวาดของเราจะเป็นรถสปอร์ต ลองดูนะว่าของใครจะวาดได้เด่นสวยเลิศ ลงมือเลยค่ะ