"หนุ่มวิดวะ"อาสาเดินระบบไฟฟ้าวัด

พลอยหลากสี
ช่างภาพ: 

เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้พัฒนาตนเอง พัฒนาความรู้ พัฒนาจิตและปัญญา มีจิตสาธารณะในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและรู้จักวัฒนธรรมของการให้ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จึงนำทีมอาสาสมัครจิตอาสานักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์จำนวน 20 คน ลงพื้นที่บริการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง วัดปิปผลิวนาราม อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิตต์ มธุรสมนตรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ที่ปรึกษานักศึกษาโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เล่าว่า เนื่องจากทางวัดได้ก่อสร้างศาลาการเปรียญขึ้น โดยยังไม่มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคาร ทางวัดจึงได้ทำหนังสือมาที่คณะ โครงการดังกล่าวจึงเกิดขึ้น โดยเปิดรับอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 20 คน โดยใช้เวลาในการลงพื้นที่ 3 วัน 2 คืน เพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

หนึ่ง-ธรรมนูญ ทองอ่อน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมโยธา นายกสโมสรนักศึกษา เล่าว่า การติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งศาลาการเปรียญสูง 12 เมตร กว้าง 22 เมตร ระบบไฟฟ้าที่ติดตั้งประกอบด้วย 1. ติดตั้งหลอดไฟ LED จำนวน 30 จุด 2.โคมไฟ High Bay จำนวน 9 จุด 3. เดินปลั๊กไฟจำนวน 18 จุด 4. ติดกล่องควบคุมไฟฟ้า จำนวน 1 กล่อง นอกจากการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างแล้ว ยังช่วยกันพัฒนาบริเวณวัด อุปสรรคในการติดตั้งระบบไฟฟ้าในครั้งนี้ คือ ความสูง ต้องมีการต่อนั่งร้าน 4 - 5 ชั้น เนื่องจากทุกคนที่ไปเป็นอาสาสมัคร จึงไม่มีใครบ่น หรือคิดว่าเป็นปัญหาในการทำงาน ในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ฝึกการแก้ปัญหา ซึ่งในการวางแผนงานเตรียมตัวลงมือปฏิบัติไว้ ไม่ได้เหมือนที่ตั้งใจไว้ เมื่อไปถึงที่ไซต์งานแผนที่วางไว้ ต้องปรับเปลี่ยนใหม่ ถือเป็นกิจกรรมที่ได้บุญ ได้ทำเพื่อสังคมส่วนรวม

โบ้-นิทัศน์ พริ้งดี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (หลักสูตรต่อเนื่อง) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เล่าว่า เป็นสมาชิกในสโมสรนักศึกษาของคณะ เมื่อมีเวลาว่างจึงอยากทำกิจกรรม ซึ่งครั้งนี้เป็นกิจกรรมแรกที่ได้ทำในวัด โดยตัวเองมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยส่งของให้กับเพื่อนๆที่ขึ้นไปติดตั้ง คอยเก็บทำความสะอาดให้เรียบร้อย นอกจากนี้ยังได้ช่วยขัดพื้น ล้างห้องน้ำ พัฒนาวัด "การทำกิจกรรมในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยพาออกมาให้พวกเราได้เห็นและได้ฝึกการทำงานจริง ได้เรียนรู้ว่า "วัด" เป็นสถานที่รวมจิตใจของชาวบ้าน ทุกวันพระ หรือวันสำคัญทางศาสนา ทุกคนต้องมาทำบุญ ฟังธรรม ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ชาวบ้าน มีไฟฟ้าใช้ เมื่อมาทำบุญที่วัด"

เอก-เอกวุฒิ เศียรอุ่น นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ทำหน้าที่เดินสายไฟเข้าท่อ เก็บความเรียบร้อย ลักษณะของอาคารเป็นสังกะสี ดังนั้น ความร้อนคืออุปสรรคใหญ่ของการทำงาน แต่การทำงานผ่านไปได้ด้วยดี เนื่องจากมีการแบ่งหน้าที่ในการทำงาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในระหว่างที่ทำงานมีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนต่างสาขา ได้รับความรู้ในเรื่องที่ไม่รู้ และได้นำความรู้ที่เรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เอกบอกเราว่า..."การทำกิจกรรมเป็นสิ่งที่ดี ได้ฝึกตนเอง ทำตัวให้เป็นประโยชน์ เป็นโอกาสที่ดี ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ทำบุญครั้งใหญ่ ซึ่งถ้าวัดต้องไปจ้างช่างมาติดตั้งเอง ก็ต้องใช้เงินจำนวนไม่น้อย"

โครงการที่น้องๆช่วยกันทำนั้น เป็นกิจกรรมที่เปี่ยมล้นไปด้วยพลังใจ การเข้ามาเป็นอาสาสมัคร ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน คือการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม เป็นการให้ที่บริสุทธิ์ เต็มไปด้วยความเสียสละของน้องๆเองค่ะ