รสวรรณ หงษ์สุวรร

ดู "นกเหยี่ยว"เที่ยวชุมพร สอนน้องล่องแพ(ดู) แล"พลับพลึงธาร"แห่งคลองนาคา

การเดินทางโยกย้ายอพยพถิ่นฐานจากที่แห่งหนึ่งไปสู่อีกแห่งหนึ่งย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็น"คน-นก-ต้นไม้"โดยมีเป้าหมายเพื่อแสวงหาที่อยู่อาศัยที่มีความอุดมสมบูรณ์ของอาหาร และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีพและการสืบเผ่าพันธุ์ หรือจะปักหลักสู้ต่อ

หญิงไทย 876 ท่องเที่ยว, สารคดี/บทความ