พจนมาน พงษ์ไพบูลย์

ลมหายใจแห่งดวงดาว (เข็มพลอย)
"...นับแต่นี้... อ่านต่อ
สกุลไทย 3190
เรือนมยุรา (แก้วเก้า)
"...พิธีกรรมที่คุณพ่อทำ พี่รู้หรือไม่ว่า ปู่ทวดเราท่านห้ามไว้มิให้เกินหกเดือน แต่ท่านทำไว้ถึงสองปี"
ยามใกล้พลบอย่างวันนี้... อ่านต่อ
สกุลไทย 3183
เข็มซ่อนปลาย โดย กฤษณา อโศกสิน
บางคนพยายามแก้ปัญหา ขณะที่บางคนกลับปล่อยตัวเองให้ไหลเลื่อนไปกับอารมณ์ที่จมดิ่งอยู่กับปัญหาที่ตนเองสร้างขึ้นและไม่ยอมเข้มแข็งที่จะแก้ไข
สกุลไทย 3178