นันย่า-นันยาง

สองมือสะพายกระเป๋า
สองเท้าก้าวเข้าไป เที่ยวเสียมเรียบ (กัน)
1. ช่วงนี้มีวันหยุดยาวเยอะ... อ่านต่อ
หญิงไทย 949